Een impressie van de workshop over veilgheidscultuur, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 14 mei 2014.