Impressie van de workshop over de SportRIE, georganiseerd door Sportsupport Rotterdam i.s.m. de Werkgevers in de Sport op 12 oktober 2015 in het Topsportcentrum Rotterdam.